Poznajmy się!


Mam 37 lat, pochodzę z Chomranic. Wraz z żoną wychowujemy dziewięcioletniego syna.
Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu animacji społeczno – kulturalnej, informatyki i bibliotekoznawstwa. 15 lat pracuję jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chomranicach.
Od wielu lat angażuję się w projekty społeczne i kulturalne na terenie Gminy Chełmiec m.in. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Seniora. Jestem autorem opracowania obszernego artykułu o historii miejscowości Chomranice, dostępnego na stronie szkoły w Chomranicach, którą prowadzę dokumentując od lat wydarzenia z naszej miejscowości. Będąc pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, przeniosłem bibliotekę do nowego miejsca, dzięki czemu poprawiły się warunki lokalowe i udało się uniknąć likwidacji placówki.

Prywatnie moją pasją jest fotografia i kolarstwo górskie, które w wolnych chwilach uprawiam.
Interesuję się również zagadnieniami z dziedziny programowania, budowy stron www i grafiki komputerowej.

Jestem osobą odpowiedzialną i ambitną, która zawsze sumiennie wywiązuje się z obowiązków. Rada Gminy potrzebuje ludzi młodych i pomysłowych, dlatego pragnę wykorzystać cały swój potencjał aby przyczynić się do dalszego rozwoju Gminy.

Moje priorytety


Rozwój naszego okręgu

Zrównoważony rozwój całej Gminy bez względu na położenie i poglądy. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowniczej. Budowa gminnej sieci komunikacji publicznej.

Wsparcie mieszkańców

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców. Budowa nowych placów zabaw i świetlic wiejskich. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej oraz budowa ścieżek rowerowych i tras spacerowych.

Poprawa bezpieczeństwa

Dbałość o bezpieczeństwo dróg gminnych poprzez poprawę stanu nawierzchni, rozbudowę chodników i oświetlenia. Troska o stan poboczy dróg gminnych w zimie i w lecie (wykaszanie, utrzymanie drożności melioracji, odśnieżanie).

Praca na rzecz mieszkańców

Zgodna współpraca z całą Radą Gminy Chełmiec dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców mojego okręgu. Aktywna współpraca z Sołtysami oraz szybkie reagowanie na potrzeby mieszkańców.

Bądźmy w kontakcie!


Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie, zapraszam do kontaktu.
Chętnie odpowiem!